Kungsör Invest AB är ett fastighetsbolag som i första hand bildats för att äga fastigheten Hammaren 15. Syftet är att som ägare trygga lokalerna för den fantasivärld som ska skapas.

Fastighetens storlek ger dock möjlighet även till andra verksamheter.
I dag är hela plan 1 och delar av plan 2 uthyrt. Vi strävar efter att utveckla övriga delar av byggnaden i samarbete med både nya och befintliga hyresgäster.