De kontorsutrymmen som idag finns disponeras av Preventum AB på plan 2. 

Exempel på ett enklare kontor med stora fönster vilket ger mycket dagsljus.