Idag finns ett finmekaniskt företag JT Automation AB, som disponerar ungefär halva bottenplanet