Vi har lokaler av olika karaktär. Industri- o hantverkslokaler, kontor och lager/förråd

Nu planerar vi kontorslokaler på plan 2-3 (vi bygger efter era önskemål)