Vi har lokaler av olika karaktär. Industri- o hantverkslokaler, kontor och lager/förråd