Vi disponerar idag en av Kungsörs vackraste byggnader, också en av de älsta. Huvudbyggnaden byggdes 1909 efter att den byggnad som förtaget Kungsörs Plåtmanufaktur tidigare hade  brann ner året innan. Byggnadsytan är nästan 3 500 m2 och med lokalytor på c:a 6 500 m2. Möjlighet finns att även inreda vinden vilket skulle öka lokalytorn med ytterligare 1 500 m2.